Tietosuoja
1. Yleiset määräykset
Tämä henkilötietojen käsittelykäytäntö on laadittu 23.08.2021 ja se takaa lainmukaisen käsittelyn ja asianmukaisen tietosuojan tason. Käsittelkäytäntö määrittelee henkilötietojen käsittelymenettelyn ja toimenpiteet, joilla varmistetaan "Jumalan lähettämä 30 päivän" maratonin (jäljempänä operaattori) ottamat henkilötiedot.
1.1. Operaattori asettaa toimintansa toteuttamisen tärkeimmäksi tavoitteeksi ja edellytykseksi ihmis- ja kansalaisoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisen henkilötietojensa käsittelyssä, mukaan lukien yksityisyyden, henkilökohtaisten ja perhesalaisuuksien suojaaminen.
1.2. Tämä Operaattorin henkilötietojen käsittelyä koskeva käytäntö (jäljempänä "Käytäntö") koskee kaikkia tietoja, jotka Operaattori voi saada verkkosivuston https://www.30daystogod.fi/ vierailijoista.

2. Politiikan peruskäsitteet
2.1. Automaattinen henkilötietojen käsittely - henkilötietojen käsittely tietotekniikkaa käyttäen;
2.2. Henkilötietojen estäminen - henkilötietojen käsittelyn väliaikainen lopettaminen (lukuun ottamatta tapauksia, joissa käsittely on tarpeen henkilötietojen selventämiseksi);
2.3. Verkkosivusto - joukko graafisia ja tietomateriaaleja sekä tietokoneohjelmia ja tietokantoja, joilla varmistetaan niiden saatavuus Internetissä verkko -osoitteessahttps://www.30daystogod.fi/;
2.4. Henkilötietojen tietojärjestelmä - joukko henkilötietoja, jotka sisältyvät tietokantoihin ja jotka tarjoavat niiden tietotekniikan ja teknisten välineiden käsittelyn;
2.5. Henkilötietojen depersonalisointi - toimet, joiden seurauksena ilman lisätietojen käyttöä on mahdotonta määrittää, kuuluvatko henkilötiedot tietylle käyttäjälle tai muulle henkilötietojen kohteelle;
2.6. Henkil√∂tietojen k√§sittely - kaikki toimet (operaatiot) tai joukko toimintoja (toimintoja), jotka suoritetaan k√§ytt√§m√§ll√§ automaatioty√∂kaluja tai k√§ytt√§m√§tt√§ t√§llaisia ‚Äč‚Äčty√∂kaluja henkil√∂tietojen kanssa, mukaan lukien keruu, tallennus, systematisointi, ker√§√§minen, tallentaminen, selvennys (p√§ivitys, muutos), poiminta , k√§ytt√∂, siirto (jakelu, tarjoaminen, k√§ytt√∂oikeus), depersonalisointi, est√§minen, poistaminen, tuhoaminen;
2.7. Operaattori - valtion elin, kunnallinen elin, oikeushenkilö tai yksityishenkilö, itsenäisesti tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa, jotka järjestävät ja (tai) suorittavat henkilötietojen käsittelyn sekä määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, henkilötietojen koostumuksen käsitellä, toimia (toimintoja) suorittaa henkilötiedoilla;
2.8. Henkilötiedot - kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti tiettyyn tai tunnistettavissa olevaan verkkosivuston käyttäjään https://www.30daystogod.fi/;
2.9. Käyttäjä - kuka tahansa verkkosivuston https://www.30daystogod.fi/ kävijä;
2.10. Henkilötietojen toimittaminen - toimet, joiden tarkoituksena on paljastaa henkilötietoja tietylle henkilölle tai tietylle henkilöryhmälle;
2.11. Henkilötietojen levittäminen - kaikki toimet, joiden tarkoituksena on paljastaa henkilötietoja rajoittamattomalle henkilöryhmälle (henkilötietojen siirto) tai tutustua rajoittamattoman määrän henkilötietoihin, mukaan lukien henkilötietojen paljastaminen tiedotusvälineissä, julkaiseminen tieto- ja tietoliikenneverkot tai pääsy henkilötietoihin muulla tavalla;
2.12. Rajatylittävä henkilötietojen siirto - henkilötietojen siirto vieraan valtion alueelle vieraan valtion viranomaiselle, ulkomaiselle yksityishenkilölle tai ulkomaiselle oikeushenkilölle;
2.13. Henkilötietojen tuhoaminen - kaikki toimet, joiden seurauksena henkilötiedot tuhoutuvat peruuttamattomasti siten, että henkilötietojen sisältöä ei voida enää palauttaa henkilötietojärjestelmään ja (tai) henkilötietojen aineelliset kantajat tuhotaan.

3. Operaattori voi käsitellä seuraavia Käyttäjän henkilötietoja 3.1. Koko nimi;
3.2. Sähköpostiosoite;
3.3. Puhelinnumerot;
3.4. Lisäksi sivusto kerää ja käsittelee anonyymejä tietoja vierailijoista (mukaan lukien evästeet) Internet -tilastointipalvelujen (Yandex Metrica ja Google Analytics ja muut) avulla.
3.5. Edellä mainitut tiedot jäljempänä käytännön tekstissä yhdistävät henkilötietojen yleisen käsitteen.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 4.1. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä tilastotietoja analysoitavaksi.
4.2. Operaattorilla on myös oikeus lähettää Käyttäjälle ilmoituksia uusista tuotteista ja palveluista, erikoistarjouksista ja erilaisista tapahtumista. Käyttäjä voi aina kieltäytyä vastaanottamasta tiedotusviestejä lähettämällä Operaattorille sähköpostin sähköpostiosoitteeseen 30daystogod@gmail.com, jossa on merkintä "Kieltäytyminen vastaanottamasta ilmoituksia uusista tuotteista ja palveluista sekä erikoistarjouksista".
4.3. Tietoja käyttäjien toiminnoista sivustolla kerätään anonyymisesti Internetin tilastopalvelujen avulla sivuston ja sen sisällön laadun parantamista varten.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta
5.1. Operaattori käsittelee käyttäjän henkilötietoja vain, silloin kun käyttäjä täyttää ja/tai lähettää ne itse verkkosivulla https://www.30daystogod.fi/ olevien lomakkeiden kautta. Täyttämällä asianmukaiset lomakkeet ja / tai lähettämällä henkilötietonsa Operaattorille, käyttäjä hyväksyy tämän käytännön.
5.2. Operaattori käsittelee anonyymejä tietoja käyttäjästä, jos se on sallittu käyttäjän selaimen asetuksissa (evästeiden tallentaminen ja JavaScript -tekniikan käyttö ovat käytössä).

6. Henkilötietojen keräämisen, tallentamisen, siirtämisen ja muun käsittelyn menettely. Operaattorin käsittelemien henkilötietojen turvallisuus varmistetaan toteuttamalla oikeudelliset, organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, jotka ovat tarpeelliset voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi henkilötietojen suojan alalla.
6.1. Operaattori varmistaa henkilötietojen turvallisuuden ja tekee kaikki mahdolliset toimenpiteet estääkseen luvattomien henkilöiden pääsyn henkilötietoihin.
6.2. Käyttäjän henkilötietoja ei koskaan missään olosuhteissa siirretä kolmansille osapuolille, paitsi tapauksissa, jotka liittyvät voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon.
6.3. Jos henkilötiedoissa on epätarkkuuksia, käyttäjä voi päivittää ne itsenäisesti lähettämällä ilmoituksen operaattorille operaattorin sähköpostiosoitteeseen 30daystogod@gmail.com, jossa on merkintä "Henkilötietojen päivittäminen".
6.4. Henkil√∂tietojen k√§sittelyaika on rajoittamaton. K√§ytt√§j√§ voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkil√∂tietojen k√§sittelyyn l√§hett√§m√§ll√§ operaattorille s√§hk√∂postitse ilmoituksen operaattorin s√§hk√∂postiosoitteeseen 30daystogod@gmail.com, jossa on huomautus ‚ÄĚHenkil√∂tietojen k√§sittelyyn suostumuksen peruuttaminen‚ÄĚ .

7. Henkilötietojen rajatylittävä siirto 7.1. Ennen henkilötietojen rajatylittävän siirron aloittamista operaattorin on varmistettava, että ulkomaa, jonka alueelle sen on määrä siirtää henkilötietoja, suojaa luotettavasti henkilötietojen kohteiden oikeuksia.
7.2. Rajatylittävä henkilötietojen siirto sellaisten ulkomaiden alueella, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, voidaan suorittaa vain, jos henkilötietojen kohteelta on saatu kirjallinen suostumus hänen henkilötietojensa ja / tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jonka osapuoli on henkilötietojen kohde.

8. Loppusäännökset 8.1. Käyttäjä voi saada selvennyksiä mielenkiinnon kohteisiin liittyvistä asioista, jotka koskevat hänen henkilötietojensa käsittelyä, ottamalla yhteyttä operaattoriin sähköpostitse 30daystogod@gmail.com.
8.2. Tämä asiakirja kuvastaa operaattorin tekemiä muutoksia henkilötietojen käsittelykäytäntöön. Käytäntö on voimassa toistaiseksi, kunnes se korvataan uudella versiolla.
8.3. Käytännön nykyinen versio on vapaasti saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.30daystogod.ru/politica.